Hot
wysyłka jest wliczona w cenę

222 

  • Jedyny lek w Europie, który niszczy lekooporne karaluchy.
  • Aktywny po 8 godzinach po zastosowaniu.
  • Zmniejsza populację o 90% po 48 godzinach.
  • Nadal zatruwa karaluchy nawet miesiąc po użyciu.
  • Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.
  • Nadaje się do wszystkich powierzchni.

Minimum quantity is 3
Maximum quantity is 3

Nieuregulowane używanie środków, brak rotacji, przeszacowanie stężeń roboczych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydajności i inne powody doprowadziły do pojawienia się na rynku leków mikrokapsułkowanych z zamkniętą substancją czynną. W asortymencie środków owadobójczych stosowanych w Ukrainie należy zwrócić uwagę na oryginalną formę preparatów „Attracide 26 CS”, który pozostawia mikrokapsułkowaną folię owadobójczą z atraktantem na leczonych powierzchniach.

Środek na karaluchy (prusaki) „Attracide 26 CS” jest dobrze znany w Europie: Polska (kraj pochodzenia), Węgry, Bułgaria, Austria, Belgia, Dania, Irlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, na Słowacji, w Słowenii, Rumunii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Estonii, Szwecji, Czechach, Portugalii, Holandii, Luksemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, na Malcie i na Cyprze.

Cechy środku „Attracide 26 CS”

Środek na karaluchy (prusaki) „Attracide 26 CS” jest bezwonnym, gęstym, mlecznobiałym płynem. Koncentrat należy rozcieńczyć 100 razy wodą do 1% roztworu. Jako substancja czynna środku na karaluchy „Attracide 26 CS” zastosowany mikrokapsułkowany fipronil 2,6% grupy fenylopirazolowej. Skład produktu zawiera również żywnościowy środek wabiący dla karaluchów (substancja przyciągająca). Lek jest pakowany w dwukomorowe fiolki polimerowe o pojemności 1 litra.

Charakterystyczną cechą Attracide 26 CS – brak w swoim składzie rozpuszczalników drażniących owady. Metoda nanoszenia roztworu z Attracide wyłącznie – natryskiwanie. Gdy ten wodny roztwór zostanie nałożony na powierzchnię, powstaje stabilny folia z mikrokapsułek, który przez długi czas utrzymuje substancję czynną w aktywnym stanie przyciągania i zapewnia wdrożenie technologii „zwabiania i niszczenia”. Karaluchy nie czują środka Attracide nałożonego na powierzchnię, a ściślej nie czują substancji czynnej fipronilu, ale bardzo dobrze czują środek wabiący. Naturalnie poruszając się po obrabianych powierzchniach w poszukiwaniu atrakcyjnej substancji przyciągającej, karaluchy zbierają mikrokapsułki na sobie bez podrażnień. Dzięki temu substancja czynna w mikrokapsułkach wchodzi do przewodu pokarmowego podczas samoczyszczenia owadów. W konsekwencji karaluchy otrzymują śmiertelną dawkę biocydu.

Dlaczego fipronil?

Jako substancja chemiczna fipronil jest bardzo stabilny: degradacja pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego, tylko 3% dziennie. Temperatura topnienia czystej substancji wynosi 200-201 oС. Te cechy pozwalają „pracować” zastosowanemu roztworowi w temperaturze powierzchni + 40 oC, bez utraty aktywności.

Najważniejsze, co odróżnia fipronil od wszystkich znanych środków owadobójczych, to wyjątkowo niskie dawki skuteczne. Fipronil jest wysoce skuteczny w jelitowej drodze wejścia do ciała karalucha. Przy podobnych drogach wprowadzenia do ciała karalucha fipronil jest aktywny w stężeniach, które są 10-50 razy niższe niż pyretroidy i 50-100 razy niższe niż karbaminiany i związki fosforoorganiczne. Mikipsułkowany fipronil nie ma działania odstraszającego (charakterystycznego dla wielu środków owadobójczych).  Fipronil ma unikalny mechanizm działania z powodu nieodwracalnej blokady receptorów kwasu gamma-aminomasłowego w hamujących synapsach układu nerwowego owada. Specyfika molekularno-komórkowego mechanizmu działania determinuje brak oporności krzyżowej na fipronil w populacjach karalucha odpornych na inne obecnie stosowane środki owadobójcze. Śmierć występuje z powodu paraliżu i drgawek za 8 godzin po tym, jak środek owadobójczy dostanie się do karalucha w wyniku nadmiernego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego. Te okoliczności sprawiają, że Attracide jest niezwykle obiecującym środkiem owadobójczym w praktyce zwalczania szkodników. Wskazane jest włączenie do systemu rotacji insektycydów dowolnych kategorii obiektów.

Mikrokapsułkowane środki owadobójcze

Mikrokapsułkowane środki owadobójcze są najbezpieczniejszymi preparatami. Różnią się one nieco powolnym ostrym działaniem, ale długotrwałą resztkową aktywnością do 30 dni.

Należy zauważyć, że mikrokapsułkowane formy środków owadobójczych, wraz ze wszystkimi innymi środkami na karaluchy (prusaki), są najnowocześniejszymi formami stosowania środków owadobójczych. Mikrokapsułkowanie umożliwia znaczne zmniejszenie toksyczności substancji czynnej środka owadobójczego dla ciepłokrwistych zwierząt i ludzi, w celu przedłużenia działania owadobójczego na różnego rodzaju powierzchniach, szczególnie na powierzchniach chłonnych, ponieważ formy te mało wnikają w porowate materiały i pozostają na powierzchni.

Attracide 26 CS jest najpopularniejszym środkiem profesjonalnej dezynsekcji przeciwko karaluchom w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej Wynika to nie tylko z różnicy w mechanizmie działania na poziomie molekularno-komórkowym, ale także rewolucyjnie nową strategią eksterminacji karaluchów wdrożoną w Attracide.

Kupić środek na karaluchy (prusaki) „Attracide 26 CS” można w polskich miastach:

Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice.

Back to Top